OFFA Lobbyists, Richard Kosesan and George Okulitch